toplogga

 

Luffa

Martin Luffas hemlighet
Jean Bolinder


karleklangtan_min

Kärlek och Längtan
Ett urval av svenska dikter


sorgvemodmin

Sorg och Vemod
Ett urval av svenska dikter


uppbroyyoyra

Uppbrott och Yra

Ett urval av svenska dikter

 

 

 


mp3CD

slocummin

Ensam seglare jorden runt
Josua Slocum
KLASSIKER


overrockenmin

I Överrockens kölvatten
Ove Allanssonspokisarmin

Sjöspökisar
Britt Engdal

 

 

<< Provlyssna, klicka på ljudböckerna>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POESI

Högläsning av poesi är tillbaka.
I ett samarbete med skådespelare Johan Gry och kulturjournalist Neta Norrmo har ljudboksförlaget Pratboken producerat tre poesi CD med olika tema, ett urval av de finaste dikterna ur vår svenska nationalskatt.
De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att gråta ut efter en sorglig dag. En högläsningsskiva kan väcka alla de där känslorna och ge all inspiration man behöver för att själv sprida orden vidare.
Detta är vårt eget urval av de finaste dikter vi hittat i vår stora nationalskatt av svenska dikter.

 
 

sorgovemod

 

 

uppbrottyra

 

Sorg och Vemod

 

 

Kärlek och Längtan

 

 

Uppbrott och Yra

 

 

Innehåll Sorg och Vemod

1 Det är vackrast när det skymmer, Per Lagerkvist
2 Sensommar, Bertil Malmberg
3 Some sker sommarvakan, Birger Sjöberg
4 Höstens dagar, Edith Södergran
5 Kastanjeträden trötta luta, Vilhelm Ekelund
6 Nu klämta klockor, Bertil Malmberg
7 Livsbåten, Pär Lagerkvist
8 Strövtåg i hembygden, Gustav Fröding
9 Japanskt klockspel, Karl Asplund
10 Tag mig - håll mig, Harriet Löwenhjelm
11 Här går man tyst, Harriet Löwenhielm
12 Aftonen, Gunnar Silfverstolpe
13 Hon hette Maria, Birger Sjöberg

14 Första minnet, Erik Axel Karlfeldt
15 Sagoland, Harriet Löwenhjelm
16 De lugna stegen bakom, Karin Boye
17 Månen, Edith Södergran
18 En gång ska du, Pär Lagerkvist
19 Vitt över världen vaken tystnad står, Ola Hansson
20 Pulvis et umbra, Johannes Edfelt
21 Jag är en sjungandes röst, Erik Axel Karlfeldt
22 Förhärdelse, Bertil Malmberg
23 Marionetterna, Bo Bergman
24 Madame är död, Harriet Löwenhjelm
25 Stjärnorna kvittar det lika, Nils Ferlin
26 Ro, Vilhelm Ekelund
27 Atlantis, Gustaf Fröding
28 Sub luna, Erik Axel Karlfeldt
29-30 Reflektioner Johan och Neta

 

Innehåll Kärlek och Längtan

1 Melodi, Bo Bergman
2 Hur kan jag säga, Karin Boye
3 Flickan under nymånen, Bo Bergman
4 Idyll, Karin Boye
5 I folkviseton, Nils Ferlin
6 Kyssande vind, Hjalmar Gullberg
7 Dina ögon äro eldar,
Erik Axel Karlfeldt

8 Morgon, Bertil Malmberg
9 Du är min renaste tröst, Karin Boye
10 Sång, Gunnar Ekelöf
11 Det skymmer, Bertil Malmberg
12 Den enda stunden,
Johan Ludvig Runeberg

13 Efter silverbröllopet, Erik Lindorm
14 Kosmisk moder, Erik Lindegren
15 En visa till Karin, Gustaf Fröding
16 Allt, allt jag ägde, Karin Boye
17 Mot alla stjärnor spanar,
Vilhelm Ekelund

18 Arioso, Erik Lindegren
19 Nu löser solen, Pär Lagerkvist
20 Aldrig kan själens, Vilhelm Ekelund
21 Om bland tusen stjärnor,
Carl Jonas Love Almqvist

22 Natthimmelen, Erik Gustaf Geijer
23 Slottet i saknadens dalar, Erik Axel Karlfeldt
24 Vi människor,
Verner von Heidenstam

25 Gryning, Alfred Fahler
26 Den nya skapelsen,
Johan Henric Kellgren

27 - 28 Reflektioner Neta och Johan

 

 

 

 

Innehåll Uppbrott och Yra

1 Den mätta dagen, Karin Boye
2 Intet är som väntans tider, Erik Axel Karlfeldt
3 Barnet i trädgården, Elmer Diktonius
4 Lyckans minut, Erik Lindorm
5 Är det du, är det du , allra käraste barn, Harriet Löwenhjelm
6 Champagnevinet, Frans Michael Franzén
7 Skrifvet till bords, Anna Maria Lenngren
8 Se frisk opp, Gudmund Leonhard Silverstolpe
9 Livets mening, Bo Bergman
10 Lycklig, Anna Maria Lenngren
11 Undret, Verner von Heidenstam
12 Vierge moderne, Edith Södergran
13 En värld är varje människa, Gunnar Ekelöf
14 Längs svindlande stup, Karin Boye
15 Triumf att finnas till, Edith Södergran
16 Ja visst gör det ont, Karin Boye
17 Jag tror på den ensamma
människan, Gunnar Ekelöf
18 Till ungdomen, Anna Maria Lenngren
19 Vårkänning, Dan Andersson
20 En majvisa, Gustaf Fröding
21 Eufori, Gunnar Ekelöf
22 Det eviga, Esaias Tegnér
23 Aning, Bertil Malmberg

 

24 - 25 Reflektioner
Neta och Johan

 

 

 

 


     

Uppläsare

 

 

 

 
johan
     

neta

 

Johan Gry är skådespelare på Göteborgs Stadsteater och ofta sedd i TV och radio. Vi känner honom som Kommissarien Erik Winter, Morgan Strid i Hem till byn och som den svenske fästmannen i danska Brottet. Johan har vi genom åren kunnat höra i radions Boktornet och i ett antal följetonger. Han tycker att poesi hjälper honom att förstå och att försonas med livets alla olika aspekter.
Foto: Martin Ersgård

     

Kulturjournalist Neta Norrmo är en välkänd röst från SVT och SR där hon kontinuerligt varit verksam som programledare, producent och reporter genom åren. Neta är en stor poesi fantast och vill sprida den enorma kulturskatt vi har i våra svenska dikter vidare. Genom utgivning av dessa POESI CD med eget urval och olika tema vill Neta väcka ett intresse för diktläsning och uppmuntra andra att själva försöka.
Foto: Martin Ersgård

 

Högläsning av poesi är tillbaka!

RECENSENT: Henric Holmberg, skådespelare, Göteborg
Före televisionen var det inte ovanligt att man läste högt i hemmen. En feststämning kunde förhöjas av en dikt. Sorgen såväl som kärleken kunde uttryckas i versens form. Men sedan blev vi för blyga att ta stora, vackra, sorgsna ord i vår mun.Det talade ordet utvecklas nu på olika arenor. Poesifestivaler, stå-upp-komedi, poetry slam, rap. Johan Gry och Neta Norrmo är två olika röster. Johans är mera dröjande, den vill stanna kvar – Netas är lite ivrigare, den vill veta mer. Detta ger omväxling och perspektivbyte åt den följd av dikter som de samlat. Att läsa lyrik högt är något som alltid varierar med vem som läser. Deras urval är häpnadsväckande bra. Dikterna talar med varandra. Det finns en samklang som bara gemensam tradition kan ge. Vilken rikedom finns det inte i detta urval! Nu transfereras skatten till oss!

     

En kärleksgåva på alla sätt och vis!

RECENSENT: Helena von Zweigbergk, journalist, författare, filmrecensent
Det hörs verkligen att Neta Norrmo och Johan Gry älskar de här dikterna. Det finns både smittande nyfikenhet och uppriktig känsla i deras röster. Urvalet är både tryggt klassiskt, men också spännande. Återupptäckte Karin Boye, till exempel!